Tylmanowa - Zespół cerkwi gr.-kat, ob. koscioła rzym.-kat. par. p.w. Matki Boskiej Pośredniczk…

Zespół cerkwi gr.-kat, ob. koscioła rzym.-kat. par. p.w. Matki Boskiej Pośredniczk…
Autor: Andrzej Musiał (Praca własna) [CC-BY-SA-3.0-PL], Cerkiew_w_Szlachtowej.jpg
© Źródło: Wikipedia (autorzy, na licencji CC-BY-SA 3.0)