Tylmanowa - Cmentarz wojenny nr 350 z I wojny światowej (kwatera na cmentarzu komunalnym)

Cmentarz wojenny nr 350 z I wojny światowej (kwatera na cmentarzu komunalnym)
© Źródło: Wikipedia (autorzy, na licencji CC-BY-SA 3.0)