Ringtheater

Ringtheater
Oscar Kramer [Public domain], undefined

Ringtheater – nieistniejący obecnie teatr w Wiedniu przy ulicy Schottenring 7, który spłonął w 1881 r. Dziś na jego miejscu znajduje się dyrekcja wiedeńskiej policji.

Teatr został zbudowany w latach 1872-1874 przez Emila von Förstera. Projektowana budowla miała mieć 1700 miejsc. Ze względu na niewielką działkę budowlaną w celu pomieszczenia takiej liczby ludzi architekt zdecydował się na stosunkowo wysoki gmach. 17 stycznia 1874 r. nastąpiło otwarcie budowli nazwanej Operą Komiczną. Dyrektorem został Albin Swoboda. Teatr miał początkowo lekki repertuar w przeciwieństwie do Staatsoper. Od wrześniu 1878 r. zaczęto wystawiać włoskie i niemieckie opery, a nazwę zmieniono na Ringtheater. 8 grudnia 1881 r. teatr spłonął krótko przed przedstawieniem Opowieści Hoffmanna. W pożarze straciły życie co najmniej 384 osoby. W wyniku tej katastrofy uchwalono w 1882 r. nowe przepisy dotyczące budowy teatrów.

Na miejscu spalonego teatru z prywatnych środków cesarza Franciszka Józefa I powstał tzw. Sühnhaus – budynek czynszowy. Dochody z jego wynajmowania przeznaczano na cele dobroczynne. Budynek został poważnie zniszczony w 1945 r., a w 1951 r. został zburzony. W latach 1969-1974 wzniesiono na jego miejscu budynek dla potrzeb policji. Znajduje się nam tablica pamiątkowa przypominająca spalony teatr. Zachowane rzeźby z fasady Ringtheater znajdują się dziś w Pötzleinsdorfer Park w Wiedniu.

© Źródło: Wikipedia (autorzy, na licencji CC-BY-SA 3.0)