Kapadocja - Opis miejsca

Kapadocja – kraina historyczna w Tureckiej Anatolii, znana przede wszystkim z charakterystycznych form tufowych, tworzących księżycowy krajobraz oraz z domów i kościołów wykutych w tufowych skałach. Kapadocja była aż do średniowiecza silnym ośrodkiem chrześcijaństwa oraz miejscem narodzin idei życia klasztornego.

Etymologia nazwy

Najwcześniejsze wzmianki o Kapadocji pochodzą z drugiej połowy VI wieku pne, gdzie jest wymieniana jako posiadłość (staroperski dahyu-) dwóch wczesnych achemenidzkich królów Persji, Dariusza Wielkiego i Kserksesa. Na tej liście teren jest nazywany w staroperskim Katpatuka z całą pewnością wyrazem pochodzenia obcego będącym zbitkiem dwóch słów. Dwie inne wersje językowe tej inskrypcji, elamicka i akadyjska zawierają prostszą nazwę tej prowincji czyli katpa, słowo oznaczające stronę i wodza przodków w elamickim czyli Tuka.

Cappadocia_-_Fairy_Chimneys_(3823841019).jpg

Autor: Peretz Partensky from San Francisco, USA (Praca własna) [CC-BY-SA-2.0], Cappadocia_-_Fairy_Chimneys_(3823841019).jpg

Herodot pisał, jakoby nazwa Kapadocjanie została przejęta od Persów, podczas gdy wcześniej na określenie ludów zamieszkujących te tereny używano greckiego słowa Leucosyri w polskim tłumaczeniu oznaczającego Syryjczyków bądź Białych Syryjczyków. Jednym z plemion kapadockich, o jakich wspominał Herodot, a także Józef Flawiusz, byli Mescheńczycy wywodzący swój rodowód od Mosocha, syna Jafeta.

Fairy_Chimneys,_Nevşehir_Province,_Turkey.JPG

Nazwa tych terenów jest też wspominana w Biblii w Dziejach Apostolskich, gdzie Kapadocjanie są wymieniani jako jedne z pierwszych ludów, które usłyszały o dobrej nowinie z ust Galilejczyków we własnym języku w dniu zesłania Ducha Świętego niedługo po zmartwychwstaniu Jezusa. Utwór Flawiusza i wykopaliska potwierdzają, że na terenie Kapadocji tego okresu były wspólnoty żydowskie.

Podział Kapadocji przez Persów

W czasach imperium perskiego zdobywcy podzielili Kapadocję na dwie odrębne satrapie, z czego jedna dalej zwana Kapadocją obejmowała tereny leżące centralnie wewnątrz kraju i dalej nazywana starą nazwą, czasem z przedrostkiem wielka przez starożytnych greckich geografów, podczas gdy drugą nazywano Pontem. Podział nastąpił przed czasami Ksenofonta, ponieważ wędrowano już przez Pont. Po upadku imperium perskiego historia Pontu potoczyła się odrębnie.

Cappadocia_Aerial_Meskendir_Valley.jpg

Królestwo Kapadocji istniało jako niezależne państwo jeszcze w czasach Strabona, z tym że nazwa obszaru została zmieniona na Cylicję, po tym jak założono nową stolicę prowincji, Mazacę. Tylko dwa miasta tego królestwa są wymieniane przez Strabona, czyli Cezarea i Tyana, położona niedaleko od stóp gór Taurus.

Cappadocia_(3823840403).jpg

Autor: Peretz Partensky from San Francisco, USA (Praca własna) [CC-BY-SA-2.0], Cappadocia_(3823840403).jpg

W I lub II wieku p.n.e. Kapadocja została podbita przez Rzymian.

Monastycyzm kapadocki

W IV wieku w Kapadocji, pod wpływem cenobityzmu egipskiego, zapoczątkowanego przez Pachomiusza, zaczęły się tworzyć małe wspólnoty anachoretów, żyjących pod duchowym kierownictwem św. Bazylego, biskupa Cezarei. Drążyli swe cele bezpośrednio w miękkich skałach tufowych. Szczególne skupisko klasztorów znajduje się w ramach dzisiejszego Parku Narodowego Göreme, będącego na liście zabytków UNESCO. W okolicy Nevşehir istnieją liczne podziemne miasta mnichów, np. Kaymaklı, Derinkuyu i inne, w których chrześcijanie ukrywali się przed prześladowaniami, najpierw ze strony Rzymian, potem muzułmanów.

Ojcowie kapadoccy

IV wiek przyniósł rozkwit życia teologicznego w Kapadocji. Wśród najbardziej znanych Ojców Kościoła są Bazyli Wielki z Cezarei, Grzegorz z Nyssy i Grzegorz z Nazjanzu, patriarcha Konstantynopola, w tradycji prawosławnej zwany „teologiem”. Ich nauczanie było kontynuacją szkoły Orygenesa, który znalazł w nich obrońców, którzy znając zasługi i skrajności mistrza, mimo iż czasem się z nim nie zgadzali, zachowali jego ducha.

Atrakcje turystyczne Kapadocji

  • Üçhisar - skalne miasto
  • Skalne kościoły, m. in. w Göreme i Soğanlı.
  • Podziemne miasta (ok. 400), m. in. Kaymaklı i Derinkuyu (Podziemna Studnia) - największe z nich.
  • Tufowe doliny Kapadocji: Dolina Miłości i Dolina Wyobraźni, Soğanlı.
© Źródło: Wikipedia (autorzy, na licencji CC-BY-SA 3.0)
TEKST na licencji CC-BY-SA 3.0
Komentarze
Komentarze
Zapraszamy do pisania komentarzy, zadawania pytań dotyczących oglądanego miejsca. Dodaj komentarz

Kapadocja - Dodaj komentarz