Miesiąc Średni temperatura [0C] Średnie opady miesięczne [mm] Średnia liczba dni deszczowych
Minimalna w dzień Maksymalna w dzień
Styczeń 1,6 9,7 241,3 16,4
Luty 1,9 10,8 176,0 13,7
Marzec 3,4 13,9 125,5 11,7
Kwiecień 6,9 18,5 64,7 9,6
Maj 11,3 24,1 47,3 8,1
Czerwiec 16,0 29,5 22,5 3,7
Lipiec 19,5 33,1 7,2 1,7
Sierpień 19,4 33,2 8,4 1,3
Wrzesień 15,2 29,1 16,1 2,7
Październik 10,1 22,8 63,8 6,9
Listopad 5,7 16,3 135,6 11,0
Grudzień 3,2 11,2 275,4 16,6

Dane klimatyczne bazują na średnich miesięcznych zbieranych przez 72 lata w okresie 1935-2006.

Dane pochodzą ze strony: World Weather Information Service
Zostały dostarczone przez Turkish State Meteorological Service